VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Mẫu Mực Đức Tin

Sáng-thế Ký 17:18; Ga-la-ti 3:6-9
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:11/2/2014; P: 11/4/2014; 777 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 11:47:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 17, Ga-la-ti 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 17, Ga-la-ti 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Evry.


SốKhách từMới xem
1, Germany10334.60 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)3
2Bài Hát Tạ Ơn (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Sứ Mạng Giảng Hòa (Mục Sư Nguyễn Tấn Dương)2
5Biết Mình Bất Hạnh (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.