VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Hương Thơm Của Sự Tha Thứ

Hương Thơm Của Sự Tha Thứ

Ma-thi-ơ 6:9-15
Mục Sư Nguyễn Xuân Đức
C:1/12/2014; P: 1/9/2018; 635 xem 9 lưu
Xem lần cuối 51.83 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US51.81 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vai trò của người cha: Thầy tế lễ, tiên tri, và vua (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
2Dâng Lời Cảm Tạ (Mục Sư Lê Phước Thuận)1
3Vì Nước Quên Thân (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)1
4Người Cha Cao Thượng (Mục Sư Lê Thanh Liêm)1
5Đừng Sợ Cầu Xin (Mục Sư Nguyễn Tony)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.