VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Summer Photo

Cơ-đốc-nhân Và Vấn Đề Sử Dụng Gươm

Lu-ca 22:35-38; Lu-ca 22:47-51
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 278 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 2:0:7
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22, Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22, Lu-ca 22.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1, France1541.95 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)41
2Được Chúa Phù Hộ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
3Bản Tính Đức Chúa Trời - Ân Điển - Thêm Sức & Giữ Vững (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Chúa Chữa Lành Vết Thương Lòng (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
5Vui Mừng Trong Chúa (Pastor Doug Kellum)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.