VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Cơ-đốc-nhân Và Vấn Đề Sử Dụng Gươm

Lu-ca 22:35-38; Lu-ca 22:47-51
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 213 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 19:29:40
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22, Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22, Lu-ca 22.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US484.06 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Sứ Điệp Phục Sinh (Mục Sư Lê Văn Thái)3
3Trên Thập Giá (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Đức Tin Và Việc Làm (Truyền Đạo Đặng Ngọc Quốc)2
5Tinh Thần Giữ Lễ Thương Khó Và Phục Sinh (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.