VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Cơ-đốc-nhân Và Vấn Đề Sử Dụng Gươm

Lu-ca 22:35-38; Lu-ca 22:47-51
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 237 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 3:50:31
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22, Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22, Lu-ca 22.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US3944.78 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)4
2Con Đường Phước Hạnh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Lời Nguyện Cầu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Được Ủy Nhiệm (Mục Sư Lê Thanh Liêm)1
5Hội Thánh Đầy Dẫy Thánh Linh (Mục Sư Lê Thế Đinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.