VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Cơ-đốc-nhân Và Vấn Đề Sử Dụng Gươm

Lu-ca 22:35-38; Lu-ca 22:47-51
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 213 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 19:29:40
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22, Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22, Lu-ca 22.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US2625.99 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Chịu Thống Khổ Vì Ai? (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
2Thương Tâm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Ngày Chúa Giê-xu Trở Lại (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Bạn Có Trái Chăng? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.