VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Lòng Nhiệt Thành Của Ngài. Mục Đích Của Chúng Ta

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/8/2018; P: 4/12/2018; 466 xem 22 lưu
Xem lần cuối 4/16/2019 23:49:23
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, Thailand1932.18 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)7
2Hỡi La xa rơ! Hãy Ra! (Mục Sư Trương Trung Tín)3
3Lời Than Thở Của Người Nổi Tiếng (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Nghèo đói & Than khóc (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
5Được Cứu Nhờ Đức Tin (Mục Sư Hồ Vũ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.