VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Lòng Nhiệt Thành Của Ngài. Mục Đích Của Chúng Ta

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/8/2018; P: 4/12/2018; 468 xem 22 lưu
Xem lần cuối 4/23/2019 3:5:26
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Can Tho, Vietnam3962.19 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đạo Đức Thật / Đạo Đức Giả (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Chữa Lành (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Làm Gì Sau Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Người Mẹ Đức Tin (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
5Bạn Nghĩ Mình Là Ai? Đại Sứ Nước Trời (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.