VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Mục Đích Và Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện

Sáng-thế Ký 1:26; Thi-thiên 138:2; Dân-số Ký 23:19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 1640 xem 21 lưu
Xem lần cuối 5/23/2019 8:55:50
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 1, Thi-thiên 138, Dân-số Ký 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 1, Thi-thiên 138, Dân-số Ký 23.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US1612.39 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Gương Sáng Cho Người Nữ Cơ-đốc (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Không Quá Muộn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Cảm Tạ Và Cầu Nguyện (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Phước (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Khởi Đầu Mới Cho Người Cùng Đường (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.