VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Những Khí Cụ Quyền Năng

Giăng 7:38; Thi-thiên 78:9; Gia-cơ 5:13-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 466 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 20:29:9
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 7, Thi-thiên 78, Gia-cơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 7, Thi-thiên 78, Gia-cơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, Germany1952.56 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Khởi Đầu Hệ Trọng: Ngôi Lời (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
2Tấm Gương Chí Hiếu (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Dâng Chúa Lòng Biết Ơn (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)2
4Vô Duyên? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Lời đắc thắng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.