VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Alpha Và Omega (Phần 2)

Ê-sai 44:6; Khải-huyền 1:8; Khải-huyền 21:6; Khải-huyền 22:13
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/6/2018; P: 1/7/2019; 122 xem
Xem lần cuối 52.25 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 44, Khải-huyền 1, Khải-huyền 21, Khải-huyền 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 44, Khải-huyền 1, Khải-huyền 21, Khải-huyền 22.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US54.65 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Có Phước Và Có Nghĩa (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
2Để Bắt Đầu Một Năm Mới (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Tình Chúa Bao La (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
4Bết-lê-hem Cho Tôi (Mục Sư Trương Trung Tín)2
5Thay Thói Quen, Đổi Tính Cách (Mục Sư Lê Duy Tín)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.