VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ai Là Chủ Đời Tôi?

Ai Là Chủ Đời Tôi?

Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/20/2019; P: 1/24/2019; 967 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 17:39:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, Russian Federation1090.16 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Của Lễ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Đừng Để Mình Bị Phân Tâm (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
3Hầu Thế Gian Tin Rằng Cha Đã Sai Con (Pastor Evan Lee Dahl)2
4Phục Sự Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Đắc Thắng Tử Thần (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.