VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ai Là Chủ Đời Tôi?

Ai Là Chủ Đời Tôi?

Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/20/2019; P: 1/24/2019; 812 xem 17 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 21:23:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, France757.58 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội Thiên Vị (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Bị Thế Gian Ghét (Mục Sư Trương Trung Tín)3
3Vui Mừng Trong Chúa (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
4Ba Lời Khuyên Quan Trọng (Mục Sư Đinh Văn Tư)2
5Dấu Hiệu Cơ-đốc-nhân Trưởng Thành (Mục Sư Đinh Văn Tư)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.