VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Quyền Cai Trị Của Cơ Đốc Nhân (P1)

Thi-thiên 105:17-22; Truyền-đạo 4:14-15
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/4/2019; P: 8/5/2019; 152 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/15/2019 9:6:46
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 105, Truyền-đạo 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 105, Truyền-đạo 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1, Thailand1163.31 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Của Báu Trong Lòng Bạn Là Gì? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
2Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Đạo Làm Con (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Nhớ Ơn Chúa Cách Thực Tế (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Đấng Phải Đến Đã Đến (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.