VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Winter Photo

Quyền Cai Trị Của Cơ Đốc Nhân (P1)

Thi-thiên 105:17-22; Truyền-đạo 4:14-15
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/4/2019; P: 8/5/2019; 230 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.62 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 105, Truyền-đạo 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 105, Truyền-đạo 4.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.