VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Quyền Cai Trị Của Cơ Đốc Nhân (P1)

Thi-thiên 105:17-22; Truyền-đạo 4:14-15
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/4/2019; P: 8/5/2019; 151 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.20 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 105, Truyền-đạo 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 105, Truyền-đạo 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1, , US0.27 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tự Do Hay Nô Lệ? (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
2Mau Nghe, Chậm Nói, Chậm Giận (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Hãy Vui Mừng (Mục Sư Nguyễn Xuân Bình)2
4Tĩnh Thức (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)2
5Người Đàn Bà Giá Trị Nhất (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.