VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Spring Photo

Trọn Đời Biết Ơn Chúa

Lu-ca 22:14-20; Thi-thiên 146:2
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/24/2019; P: 12/9/2019; 578 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.46 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22, Thi-thiên 146.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22, Thi-thiên 146.

Website, Hội Thánh Tin Lành North San Diego, Lễ Tạ Ơn.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.