VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Phần Thưởng Của Người Hầu Việc Chúa (Phần 2)

Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Ma-thi-ơ 25:28-29; Giô-suê 24:15
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/26/2020; P: 1/28/2020; 127 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 23:5:57
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1, Ma-thi-ơ 25, Giô-suê 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1, Ma-thi-ơ 25, Giô-suê 24.

Hội Thánh Đức Tin Greenville, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Oakland, CA, US2003.24 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)14
2Dâng Hiến Mùa Thương Khó (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Thay Đổi Hành Động (Pastor Dwayne Nordstrom)3
4Thú Nhận (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
5Đừng Sợ! Linh Hồn Còn Trong Người (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.