VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Winter Photo

Tự Do Trong Tài Chánh (II)

Truyền-đạo 5:10; Ma-thi-ơ 6:24; Lu-ca 16:1-13; 1 Cô-rinh-tô 4:1-2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/5/2020; P: 8/14/2020; 305 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/24/2022 22:56:36
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Truyền-đạo 5, Ma-thi-ơ 6, Lu-ca 16, 1 Cô-rinh-tô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Truyền-đạo 5, Ma-thi-ơ 6, Lu-ca 16, 1 Cô-rinh-tô 4.

Website, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.