VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Áo Củ Áo Mới

Cô-lô-se 3:1-17
Pastor Jason Bedell
C:3/18/2012; 352 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2018 4:7:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Dâng Hiến Trong Đức Tin

Sáng-thế Ký 28:22
Pastor Jason Bedell
C:1/29/2012; 569 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 6:10:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hầu Chúa Hay Hầu Tôi

Mác 10:32-45
Pastor Jason Bedell
C:11/13/2011; 507 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2018 8:33:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Một Đời Sống Làm Vinh Hiển Danh Chúa

Ê-phê-sô 4:17-32
Pastor Jason Bedell
C:8/14/2011; 426 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 11:17:54
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.