VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Chiếc Chìa Khóa Vạn Năng

Ê-xơ-tê 5:1-14; Ê-xơ-tê 6:1
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:11/11/2014; P: 11/21/2014; 1636 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 21:22:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vì Nước Quên Thân

Ê-xơ-tê 4:1-17
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:9/16/2014; P: 11/21/2014; 537 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 21:4:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ha-man

Ê-xơ-tê 3:1-15
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:8/24/2014; P: 11/21/2014; 504 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 19:33:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hoàng Hậu Ê-xơ-tê

Ê-xơ-tê 2:1-25
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:8/3/2014; P: 11/21/2014; 504 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 14:59:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

A-suê-ru Và Hoàng Hậu Vả Thi

Ê-xơ-tê 1:1-22; Ê-xơ-tê 2:1
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:6/22/2014; P: 11/21/2014; 556 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 16:49:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bô-ô, Người Cứu Chuộc

Ru-tơ 4:1-22
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:5/26/2013; 806 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/2/2018 2:43:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hạnh Ngộ Giữa Đêm Khuya

Ru-tơ 3:1-18
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:5/5/2013; 855 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 0:59:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ngẫu Nhiên Hay Thiên Ý

Ru-tơ 2:1-23
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:4/21/2013; 842 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 16:14:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tiến Chiếm Đất Hứa

Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:3/17/2013; 832 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/6/2018 0:52:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Dâng Hiến Cho Chúa

Ma-la-chi 3:8-10
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:2/24/2013; 1098 xem 20 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 9:12:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.