VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Sống Thỏa Lòng

Thi-thiên 23
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:8/18/2018; P: 9/28/2018; 361 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 21:24:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chìa Khóa Để Được Phước

Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18-28
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:6/30/2018; P: 7/21/2018; 469 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 15:31:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chọn Phần Tốt

Lu-ca 10:38-42
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:5/13/2018; P: 5/23/2018; 363 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/1/2018 3:7:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đeo Đuổi Điều Tốt Nhất

Phi-líp 3:7-11
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:6/28/2014; P: 7/6/2014; 2090 xem 37 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 2:53:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vẻ Đẹp Bên Trong Của Người Phụ Nữ Cơ-đốc

Châm-ngôn 31:10-31
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:6/30/2013; 2323 xem 30 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 15:30:11
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.