VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Sử-ký 4:9-10
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/17/2016; P: 4/21/2016; 624 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 0:19:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:8-13
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/10/2016; P: 4/13/2016; 674 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 22:51:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-18
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/3/2016; P: 4/5/2016; 386 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 13:3:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/27/2016; P: 3/30/2016; 675 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 2:28:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:44-49
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/25/2016; P: 3/30/2016; 348 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/23/2020 1:36:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:66-72
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/20/2016; P: 3/22/2016; 636 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 12:26:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/13/2016; P: 3/15/2016; 583 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 14:56:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:25-32
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/6/2016; P: 3/7/2016; 417 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 10:57:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:13-16
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/28/2016; P: 3/1/2016; 535 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 21:35:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/21/2016; P: 2/22/2016; 518 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 3:2:38
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 18  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.