VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Mạnh Mẽ Trong Sự Yếu Đuối

Các Quan Xét 6:25-40​
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:5/3/2015; P: 5/5/2015; 640 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 5:15:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chuẩn Bị Cho Tương Lai

Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/1/2015; P: 3/4/2015; 1039 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:15:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Phước

Ê-phê-sô 1:1-3
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 441 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 21:9:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Vui Mừng Phục Vụ Đức Chúa Trời

Thi-thiên 100
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/8/2015; P: 2/10/2015; 500 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 0:53:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tin Kính Và Thỏa Lòng

1 Ti-mô-thê 6:6
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/18/2015; P: 1/21/2015; 822 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 23:41:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hồi Tâm Chuyển Ý

Rô-ma 12:2; Thi-thiên 137:23-25
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/7/2014; P: 12/10/2014; 501 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/7/2019 6:10:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đừng Bối Rối

Giăng 14:1-3
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:11/9/2014; P: 11/11/2014; 725 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 22:39:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chớ Đoán Xét Nhau

Ma-thi-ơ 7:1-5
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:10/5/2014; 728 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 0:59:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bình An Với Chúa Trong Giông Tố

Ma-thi-ơ 8:23-27
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:9/21/2014; 617 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/22/2018 4:9:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hầu Việc Chúa Với Thái Độ Nào?

1 Cô-rinh-tô 12:12-27​
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:9/7/2014; 638 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 5:8:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.