VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Summer Photo

Tôi Yêu Chúa

Thi-thiên 116:1-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/30/2014; P: 12/1/2014; 310 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/18/2018 7:33:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Cảm Tạ Đức Chúa Trời

Thi-thiên 9:1
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/16/2014; P: 11/18/2014; 298 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/13/2018 13:36:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Anh Em Tôi Sẽ Về Đâu?

Lu-ca 16:27-28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/9/2014; 259 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/28/2018 9:30:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Gia Đình Đức Chúa Trời

Tít 1:1-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/2/2014; 202 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/19/2018 23:28:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Nhà Cầu Nguyện Của Muôn Dân

Mác 11:12-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/26/2014; 199 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/18/2018 10:50:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Sự Chọn Lựa Của Chúa

A-ghê 2:20-23
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/19/2014; 217 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 10:13:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Lời Hứa Ban Phước

A-ghê 2:10-29
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/12/2014; 284 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 10:13:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Lời Chúa Quở Trách

A-ghê 1:1-15
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/28/2014; 321 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/12/2018 6:50:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Ý Nghĩa Thánh Lễ Báp Tem

Công-vụ các Sứ-đồ 10:44-48
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 240 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 10:33:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Muối Và Sự Sáng

Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 254 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/20/2018 3:5:23
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng