VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Tôi Yêu Chúa

Thi-thiên 116:1-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/30/2014; P: 12/1/2014; 331 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 9:38:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cảm Tạ Đức Chúa Trời

Thi-thiên 9:1
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/16/2014; P: 11/18/2014; 328 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 8:46:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Anh Em Tôi Sẽ Về Đâu?

Lu-ca 16:27-28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/9/2014; 283 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 11:43:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Gia Đình Đức Chúa Trời

Tít 1:1-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/2/2014; 221 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 13:31:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nhà Cầu Nguyện Của Muôn Dân

Mác 11:12-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/26/2014; 215 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/29/2018 6:12:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Chọn Lựa Của Chúa

A-ghê 2:20-23
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/19/2014; 237 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/29/2018 6:48:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lời Hứa Ban Phước

A-ghê 2:10-29
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/12/2014; 302 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/24/2018 14:3:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lời Chúa Quở Trách

A-ghê 1:1-15
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/28/2014; 340 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/5/2018 23:33:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ý Nghĩa Thánh Lễ Báp Tem

Công-vụ các Sứ-đồ 10:44-48
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 257 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 0:41:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Muối Và Sự Sáng

Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 264 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/6/2018 23:45:20
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.