VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Sự Chọn Lựa Của Chúa

A-ghê 2:20-23
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/19/2014; 195 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/5/2017 8:17:7
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Lời Hứa Ban Phước

A-ghê 2:10-29
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/12/2014; 257 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/5/2017 8:17:18
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Lời Chúa Quở Trách

A-ghê 1:1-15
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/28/2014; 307 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/23/2017 7:50:38
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Bước Đi Trong Hiệp Một

Giăng 17:20-26
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 221 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/6/2017 6:26:45
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Muối Và Sự Sáng

Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 233 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/6/2017 6:7:4
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Kinh Thánh Từ Đâu Đến

Ma-thi-ơ 5:17-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 330 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/17/2017 19:21:24
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Ý Nghĩa Thánh Lễ Báp Tem

Công-vụ các Sứ-đồ 10:44-48
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 217 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/6/2017 6:7:2
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Hội Thánh

Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/10/2014; 157 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/16/2017 8:14:8
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Đấng Yên Ủi Ngài Là Ai?

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/9/2014; 129 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/11/2017 15:54:38
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Bạn Chọn Con Đường Nào?

Ma-thi-ơ 7:13-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/3/2014; 284 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/13/2017 14:40:18
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  9 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng