VietChristian
VietChristian
httl.org

Học Bỏ Nhưng Cũng Không Bỏ Học

Học Bỏ Nhưng Cũng Không Bỏ Học

Cô-lô-se 3:1-17
Truyền Đạo Hồ Long
C:9/9/2018; P: 9/15/2018; 196 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 5:5:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tin Để Biết Hay Biết Để Tin

Tin Để Biết Hay Biết Để Tin

Lu-ca 19:28-44
Truyền Đạo Hồ Long
C:3/25/2018; P: 3/27/2018; 312 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 18:45:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khuôn Mẫu Xây Dựng Hội Thánh

Khuôn Mẫu Xây Dựng Hội Thánh

Ê-phê-sô 4:1-16
Truyền Đạo Hồ Long
C:8/13/2017; P: 8/15/2017; 321 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/1/2018 15:19:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sống Bình An Và Chết Hạnh Phúc

Sống Bình An Và Chết Hạnh Phúc

Lu-ca 2:1-14
Truyền Đạo Hồ Long
C:12/18/2016; 680 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 20:52:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lời Chúa Ngọt Ngào Chân Thật

Lời Chúa Ngọt Ngào Chân Thật

Thi-thiên 119
Truyền Đạo Hồ Long
C:9/11/2016; P: 9/12/2016; 696 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 10:50:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Chúa Muốn Ở Cùng Chúng Ta

Chúa Muốn Ở Cùng Chúng Ta

Xuất Ê-díp-tô Ký 33:1-6
Truyền Đạo Hồ Long
C:6/26/2016; P: 7/7/2016; 939 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 1:22:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.