VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Hội Thánh: Chiều Kích Gây Dựng

Ma-thi-ơ 16:18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/30/2016; P: 10/31/2016; 293 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/21/2019 10:7:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hội Thánh: Chiều Kích Siêu Việt

Ma-thi-ơ 16:18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/16/2016; P: 10/17/2016; 361 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 23:45:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Từ Bão Biển Đến Bến Bờ

Thi-thiên 107:23-32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/9/2016; P: 10/10/2016; 433 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/7/2019 3:19:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Nâng Đở Cho Sự Than Thở

Rô-ma 8.18-27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/2/2016; P: 10/3/2016; 303 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 10:9:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Rừng Thu Thay Lá

1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/25/2016; P: 9/26/2016; 580 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 16:9:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Quyền Lực Mạnh Mẽ Nhất

1 Cô-rinh-tô 12:31-13:3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/18/2016; P: 9/19/2016; 689 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9.05 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Phước Hạnh Của Trũng Khóc Lóc

Thi-thiên 84.4-7
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/11/2016; P: 9/12/2016; 444 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 0:36:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Theo Đuổi Khải Tượng Phước Lành

A-ghê 2:10-19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 627 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 6:50:40
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.