VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Hội Thánh Ngũ Tuần Hiệp Nhất Trong Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 222 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 12:50:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đức Chúa Trời Là Một Chiến Sĩ

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:13-14; Xuất Ê-díp-tô Ký 15:3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/28/2017; P: 5/30/2017; 167 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 1:39:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Sửa Soạn Để Ứng Hầu Trước Tòa Án

1 Cô-rinh-tô 4:5; 2 Cô-rinh-tô 5:10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/21/2017; P: 5/30/2017; 380 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 6:1:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nguồn Phước Cho Người Mẹ

Lu-ca 1:39-44
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 192 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/5/2019 13:5:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thiên Chức Dạy Dỗ Trẻ Thơ

Châm-ngôn 22:6
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 304 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 0:44:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cơ Đốc Nhân: Ngồi Trên Hay Đứng Dưới

Truyền-đạo 10:5-7; Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:13-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/23/2017; P: 4/24/2017; 319 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 8:40:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Kết Quả Khi Có Chúa Phục Sinh

Giăng 12:1-11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/16/2017; P: 4/17/2017; 224 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/11/2019 15:46:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Ghét Tội Đồ Và Yêu Thánh Đồ

Thi-thiên 11:4-7; Giăng 10:17-18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/9/2017; P: 4/10/2017; 278 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/5/2019 12:6:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thập Tự Giá: Điên Dại Hay Quyền Phép?

1 Cô-rinh-tô 1:17-18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 277 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/8/2019 4:8:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nhận Biết Chúa Cao Diệu Càng Hơn

Lu-ca 9:28-36
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 490 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 1:24:11
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.