VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Trách Nhiệm Chúa Giao Cho Người Cha

Gióp 1:5
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:6/17/2018; P: 6/18/2018; 283 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 9:53:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Uy Quyền Trên Ma Quỷ (Phần 1)

1 Giăng 3:8; 1 Giăng 4:4
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:6/10/2018; P: 6/11/2018; 398 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 3:1:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Khải Tượng Truyền Giáo Cho Việt Nam

Ma-thi-ơ 24:14
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:6/3/2018; P: 6/4/2018; 273 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 23:19:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Biến Đổi Lạ Lùng

Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/20/2018; 265 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 13:57:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Mẹ Được Chúa Đáp Lời

Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 300 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 9:51:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cách Sử Dụng Tiền Bạc Đẹp Lòng Chúa

1 Ti-mô-thê 6:10-11; Ma-thi-ơ 6:33
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/6/2018; P: 5/7/2018; 299 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 11:59:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cội Rễ Của Mọi Điều Ác

1 Ti-mô-thê 6:10
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/8/2018; P: 4/9/2018; 454 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 22:8:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Tha Thứ Thiên Thượng

Lu-ca 23:33-43
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/30/2018; P: 3/31/2018; 221 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 23:53:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Tự Do Thật

Rô-ma 7:14-25
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/25/2018; P: 3/26/2018; 333 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/12/2019 17:22:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Niềm Vui Của Người Gieo Giống

Châm-ngôn 13:18-23; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 246 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/11/2019 14:30:52
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.