VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Nếu Chúa Chẳng Tiếc

2 Phi-e-rơ 2:4-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:12/11/2018; 602 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cây Vả Tâm Linh

2 Phi-e-rơ 1:5-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:12/2/2018; 452 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 22:54:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Dự Phần Bản Tánh Đức Chúa Trời

2 Phi-e-rơ 1:1-4
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/29/2018; 323 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 20:7:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Cuối Cùng Muôn Vật Đã Gần

1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/18/2018; 323 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 11:35:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mục Đích Sự Chịu Khổ

1 Phi-e-rơ 4:1-6
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/12/2018; 339 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 19:6:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vì Sự Công Bình Mà Chịu Khổ

1 Phi-e-rơ 3:8-12
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/4/2018; 333 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 18:50:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mỹ Đức Người Tin Chúa

1 Phi-e-rơ 3:8-12
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/21/2018; 337 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 7:22:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Chăn Chiên Giám Mục Của Linh Hồn

1 Phi-e-rơ 2:21-24
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/15/2018; 351 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 13:49:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cuộc Sống Thánh Thiện

1 Phi-e-rơ 1:14-21
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/2/2018; 520 xem 17 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 19:5:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bền Chí Tiết Độ Đợi Chờ

1 Phi-e-rơ 1:10-13
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:9/17/2018; 601 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 10:20:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.