VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Nhã-ca 7:10-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/14/2021; P: 2/22/2021; 853 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 12:57:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/3/2019; P: 2/10/2019; 1561 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 12:12:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 1491 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 10:42:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 1477 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 4:52:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:13-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/10/2017; P: 9/23/2017; 2038 xem 24 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 18:8:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/23/2017; P: 9/12/2017; 2292 xem 40 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 15:48:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:25-26
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/25/2017; P: 8/24/2017; 1973 xem 29 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 0:40:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/18/2017; P: 7/29/2017; 1681 xem 24 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 8:49:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:22-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/11/2017; P: 8/14/2017; 1677 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 10:28:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:46-53
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/4/2017; P: 6/27/2017; 1718 xem 24 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 14:3:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 42  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.