VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Khởi Đầu Mới Cho Người Bị Lãng Quên

Khởi Đầu Mới Cho Người Bị Lãng Quên

1 Sa-mu-ên 16:1-13
Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
C:1/21/2018; P: 1/23/2018; 423 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 14:50:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đời Sống Tỏa Hương

Đời Sống Tỏa Hương

2 Cô-rinh-tô 2:14-17
Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
C:8/31/2014; 683 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 0:12:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lời Lành

Lời Lành

Châm-ngôn 15:1-7
Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
C:7/6/2014; 626 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 9:13:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lắng Nghe Và Phục Vụ

Lắng Nghe Và Phục Vụ

Giăng 10:38-42
Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
C:3/30/2014; 640 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/4/2018 21:2:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đối Diện Với Gian Khổ

Đối Diện Với Gian Khổ

2 Cô-rinh-tô 6:1-10
Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
C:5/26/2013; 878 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 20:9:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cầu Nguyện: Trường Học Của Đức Tin

Cầu Nguyện: Trường Học Của Đức Tin

Ma-thi-ơ 7:7-11
Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
C:9/9/2012; 854 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 19:3:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Bói Toán và Tương Lai Chúng Ta

Bói Toán và Tương Lai Chúng Ta

Lê-vi Ký 19:26; Truyền-đạo 9:1
Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
C:5/22/2011; 1285 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 4:21:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cầu Nguyện: Trường Học Của Đức Tin

Cầu Nguyện: Trường Học Của Đức Tin

Ma-thi-ơ 7:7-11
Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
C:3/22/2009; 1847 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 9:45:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.