VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Không Còn Là Nô Lệ

Không Còn Là Nô Lệ

Ê-sai 61:11; Thi-thiên 147:1-6; Giăng 1:16-18
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:12/31/2017; P: 1/2/2018; 323 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 9:40:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Người Hùng

Người Hùng

Công-vụ các Sứ-đồ 5:27-42
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:5/21/2017; P: 5/23/2017; 328 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2.35 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đức Thánh Linh: Dòng Sông Thiêng

Đức Thánh Linh: Dòng Sông Thiêng

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:5/15/2016; P: 5/16/2016; 776 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 15:24:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Chế Ngự Lời Nói

Chế Ngự Lời Nói

Gia-cơ 3:1-12
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:11/8/2015; P: 11/9/2015; 1045 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 2:44:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nguy Cơ Của Sự Trôi Giạt

Nguy Cơ Của Sự Trôi Giạt

Hê-bơ-rơ 2:1-4
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:6/1/2014; 836 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 20:40:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Hậu Quả Của Sự Trôi Giạt

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:4/6/2014; 438 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 11:6:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khích Lệ Nhau

Khích Lệ Nhau

1 Cô-rinh-tô 4:1-21
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:10/9/2011; 937 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 6:34:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hãy Vui Mừng

Hãy Vui Mừng

Ê-sai 35:1-7; Thi-thiên 126:4-9; Lu-ca 2:9-12
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:12/19/2010; 1308 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/19/2018 3:44:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đáp Ứng

Đáp Ứng

Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:4/25/2010; 1201 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 19:29:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.