VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Cái Giá của Thập Tự Giá: Quyết Định Từ Bỏ

Thầy Trương Công Đạt
C:7/20/2008; 348 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 18:50:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lối sống

Thầy Trương Công Đạt
C:6/29/2008; 253 xem
Xem lần cuối 11/26/2018 2:41:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúng ta là tay và chân của Chúa

Thầy Trương Công Đạt
C:2/24/2008; 221 xem
Xem lần cuối 11/28/2018 1:5:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chuyển từ sự thăm viếng đến sự cư ngụ lâu dài

Thầy Trương Công Đạt
C:8/12/2007; 204 xem
Xem lần cuối 12/11/2018 16:35:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cuộc sống của người trưởng thành: sự thánh hóa

Thầy Trương Công Đạt
C:8/5/2007; 285 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 12:6:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tâm trí của người trưởng thành

Thầy Trương Công Đạt
C:7/8/2007; 235 xem
Xem lần cuối 11/26/2018 6:15:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Phương cách cầu nguyện

Thầy Trương Công Đạt
C:5/20/2007; 308 xem
Xem lần cuối 12/9/2018 23:21:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Những quyết định đổi đời

Thầy Trương Công Đạt
C:11/5/2006; 234 xem
Xem lần cuối 12/4/2018 17:3:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cuộc đời được Chúa đại dụng

Thầy Trương Công Đạt
C:7/23/2006; 252 xem
Xem lần cuối 12/8/2018 1:30:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.