VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ga-la-ti 5:1-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/15/2019; P: 1/21/2020; 19 xem
Xem lần cuối 9.88 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/12/2016; P: 6/17/2016; 1773 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1.85 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:1-9
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/24/2011; 948 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2.01 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/25/2006; 2750 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3.52 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:6/8/2014; 416 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.58 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:7/9/2017; 272 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5.10 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 3:24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 991 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5.72 phút
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 14:19-31; Giăng 5:24
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/27/2011; 1422 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6.17 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:26-29
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:1/20/2019; P: 1/25/2019; 287 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6.83 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-10
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:6/24/2018; P: 7/5/2018; 413 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8.98 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 129  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.