VietChristian
VietChristian
svtk.net

Ê-phê-sô 4:1-6
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/12/2015; P: 7/14/2015; 1188 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 19:0:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:6-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/19/2017; 1294 xem 34 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 18:59:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:18-29
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1464 xem 16 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 18:59:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:17-23
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/2/2018; P: 9/3/2018; 288 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 18:59:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-18
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/1/2019; P: 9/5/2019; 205 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 18:57:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:15-19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/28/2019; P: 4/30/2019; 320 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 18:57:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:3; Giăng 12:1-3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/14/2019; P: 4/15/2019; 360 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 18:57:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:13-18
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:3/24/2019; P: 4/9/2019; 328 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 18:57:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:2-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/13/2019; P: 3/22/2019; 75 xem
Xem lần cuối 2/27/2020 18:57:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 416 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/27/2020 18:56:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  163 / 204  Tiếp  Cuối

153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.