VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Thi-thiên 70; Mác 13:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/15/2019; P: 9/16/2019; 170 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:30:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 11:1-9; Mác 13:14-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/22/2019; P: 9/23/2019; 170 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:30:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Thái Phước Trường
C:3/23/2000; 3733 xem 18 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:30:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27
Mục Sư Thái Phước Trường
C:7/1/2003; 2979 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:30:34
Xem  Chia sẻ
Mục Sư Thái Phước Trường
C:7/1/2005; 3770 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:30:29
Xem  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-30
Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa
C:10/31/2010; 2040 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:30:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-4
Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa
C:10/30/2016; P: 10/31/2016; 871 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:30:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/7/2019; 210 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:30:3
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:25-40
Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa
C:12/18/2016; P: 12/22/2016; 587 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:30:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/30/2014; 1383 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 19:29:57
Xem Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  167 / 325  Tiếp  Cuối

157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.