VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Chúa Giê-su Cứu

Lu-ca 8:26-39
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/29/2009; 663 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 3:45:4
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Làm Theo Ý Muốn Của Chúa

Phi-líp 2:12-18
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:9/7/2014; 923 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 3:43:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nối Mạng

Nối Mạng

1 Giăng 1:1-2:2
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/14/2010; 1084 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 3:41:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lời Mời Sống Khôn Ngoan

Lời Mời Sống Khôn Ngoan

Châm-ngôn 1:1-7; Cô-lô-se 1:9-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/26/2017; P: 2/28/2017; 763 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 3:41:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Trông Chờ

Trông Chờ

2 Phi-e-rơ 3:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/16/2016; 1520 xem 30 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 3:41:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Về Từ Máng Cỏ

Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/25/2016; P: 12/26/2016; 204 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 3:40:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Chữa Lành Tổn Thương Trong Tâm Hồn

Chữa Lành Tổn Thương Trong Tâm Hồn

3 Giăng 2; Mác 5:25-34
Pastor Art Garcia
C:9/17/2017; P: 9/23/2017; 464 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 3:40:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hy Vọng Chắc Chắn Nhất

1 Cô-rinh-tô 15:1-19
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:9/10/2018; 651 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 3:40:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chiếc Chìa Khóa Vạn Năng

Ê-xơ-tê 5:1-14; Ê-xơ-tê 6:1
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:11/11/2014; P: 11/21/2014; 1653 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 3:40:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Vừa Chết Thấy Gì

Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/5/2015; P: 4/8/2015; 1817 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 3:39:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 248  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.