VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Thi-thiên 119:1-3; Thi-thiên 128:1
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:1/24/2016; 609 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 17:14:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/19/2017; P: 11/22/2017; 1786 xem 35 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 17:13:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:14-16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/4/2009; 1967 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 17:13:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/4/2019; P: 8/8/2019; 172 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 17:13:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-19
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 694 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 17:8:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26-28
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/27/2016; P: 11/29/2016; 779 xem 20 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 17:6:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/20/2013; 2053 xem 18 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 17:5:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:12-17
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/21/2008; 2002 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 17:3:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 52:17-53:12
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/25/2014; 467 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 17:1:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-18; 1 Cô-rinh-tô 15:16-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/12/2009; 1308 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 17:0:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  196 / 210  Tiếp  Cuối

186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.