VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Phi-e-rơ 1:3-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/2/2016; 1508 xem 36 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 9:39:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/13/2014; 473 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 9:33:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 16
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1157 xem
Xem lần cuối 2/18/2020 9:33:32
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 29-30
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/20/2017; P: 8/24/2017; 1065 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 9:33:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 8:1-7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/9/2017; P: 8/10/2017; 339 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 9:33:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-18
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/1/2015; P: 11/11/2015; 1109 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 9:32:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/14/2019; P: 4/24/2019; 208 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 9:30:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/19/2018; P: 8/22/2018; 172 xem
Xem lần cuối 2/18/2020 9:29:58
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 90:1-2
Mục Sư Nguyễn Sang
C:1/22/2012; 524 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 9:29:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 22:1-19
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:4/1/2012; 1092 xem
Xem lần cuối 2/18/2020 9:29:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  21 / 116  Tiếp  Cuối

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.