VietChristian
VietChristian
httl.org

Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/1/2012; 958 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 10:17:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11; Ê-sai 9:1; Ê-sai 9:5; Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2008; 3501 xem 31 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 10:14:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 4:2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/31/2011; 1063 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 10:14:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18-25
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:7/26/2015; P: 7/27/2015; 1108 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 10:11:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Pastor Michael Faber
C:12/7/2014; P: 12/15/2014; 317 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 10:11:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:7-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/30/2013; 963 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 10:10:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/5/2014; 786 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 10:9:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:7-12
Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân
C:5/26/2019; P: 6/2/2019; 81 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 10:8:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:36-38; Mác 12:29-30
Mục Sư Ngô Đình Can
C:2/17/2013; 666 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 10:7:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-3
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/22/2012; 591 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 10:7:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  21 / 152  Tiếp  Cuối

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.