VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Các Vua 11:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/27/2015; P: 9/29/2015; 2304 xem 29 lưu
Xem lần cuối 4/12/2021 1:53:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:6; Mác 9:23; Mác 11:24; Hê-bơ-rơ 11:1; Ma-thi-ơ 21:22
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/16/2014; 1927 xem 29 lưu
Xem lần cuối 4/12/2021 1:52:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/30/2013; 610 xem
Xem lần cuối 4/12/2021 1:51:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:20-23
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/19/2010; 1070 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/12/2021 1:51:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:43-48
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/8/2009; 1396 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/12/2021 1:51:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 121:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/12/2020; P: 1/13/2020; 309 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/12/2021 1:51:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 6
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/22/2017; P: 10/26/2017; 1245 xem 14 lưu
Xem lần cuối 4/12/2021 1:50:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 10
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/8/2018; P: 4/9/2018; 1151 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/12/2021 1:50:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 6:1-2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:1/19/2014; 946 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/12/2021 1:50:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:37-39
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/21/2012; 1738 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/12/2021 1:50:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  229 / 243  Tiếp  Cuối

219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.