VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Rô-ma 10:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/19/2008; 3010 xem 10 lưu
Xem lần cuối 58.63 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:17-19
Mục Sư Lê Văn Thể
C:3/14/2014; 403 xem
Xem lần cuối 59.12 phút
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 119:63-73
Mục Sư Lê Văn Thể
C:3/9/2014; 895 xem
Xem lần cuối 59.15 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:16-19
Mục Sư Lê Văn Thể
C:6/9/2013; 597 xem
Xem lần cuối 59.17 phút
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:23-27
Mục Sư Lê Văn Thể
C:4/28/2013; 658 xem
Xem lần cuối 59.23 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:24-34
Mục Sư Lê Văn Thể
C:4/21/2013; 1000 xem 1 lưu
Xem lần cuối 59.27 phút
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:16
Mục Sư Hoàng Siêu
C:8/11/2013; 1055 xem
Xem lần cuối 59.35 phút
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-14
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/28/2010; 1137 xem 5 lưu
Xem lần cuối 59.90 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/20/2019; P: 1/30/2019; 294 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/18/2021 8:34:27
Đọc  Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:10-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 370 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/18/2021 8:34:25
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 326  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.