VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Đấng Đáng Được Ca Ngợi Đời Đời (Phần 2)

Giăng 40:18; Mác 12:30
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 19 xem
Xem lần cuối 12/11/2018 6:47:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Đáng Được Ca Ngợi Đời Đời

Rô-ma 1:19-25
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 125 xem
Xem lần cuối 12/11/2018 6:8:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lòng Biết Ơn Chúa

Thi-thiên 9:1
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:11/25/2018; P: 11/27/2018; 173 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 14:54:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lý Do Hội Thánh Hiện Hữu

Ma-thi-ơ 22:37-40; Ma-thi-ơ 28:19-20
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/28/2018; P: 10/29/2018; 144 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 11:43:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lan Tỏa Hương Thơm Của Chúa

Nhã-ca 4:16; 2 Cô-rinh-tô 2:14-16
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/21/2018; P: 10/22/2018; 171 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 21:15:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Môn Đồ Chúa Yêu

Lu-ca 9:57-62; Ma-thi-ơ 8:18-22
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 91 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 18:15:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Yêu Ngài Trên Cả Mọi Điều (Phần Kết)

Ma-thi-ơ 10:34-39
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/30/2018; P: 10/2/2018; 140 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/6/2018 14:11:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Yêu Ngài Trên Cả Mọi Điều

Ma-thi-ơ 10:34-39
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 245 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/5/2018 22:18:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Ném Nó Xa Khỏi Ngươi

Ma-thi-ơ 5:27-30
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/16/2018; P: 9/18/2018; 285 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/6/2018 8:58:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hội Chứng Stockholm Thuộc Linh

Giăng 8:30-36,41,47
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/9/2018; P: 9/12/2018; 276 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 7:50:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.