VietChristian
VietChristian
nghe.app

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/9/2019; P: 6/11/2019; 190 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 11:53:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:3-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/2/2019; P: 6/9/2019; 149 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 7:7:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Minh
C:5/28/2017; P: 6/1/2017; 727 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 5:35:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:5; 2 Cô-rinh-tô 5:10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/21/2017; P: 5/30/2017; 453 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 10:53:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:9-11
Pastor John Altfeltis
C:4/19/2015; P: 4/27/2015; 451 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 0:7:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/1/2014; P: 6/5/2014; 1581 xem 32 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 11:53:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/5/2013; 522 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 13:36:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/5/2013; 786 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 11:19:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:4/28/2013; 717 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 20:7:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/15/2012; 2386 xem 34 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 10:20:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.