VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Ê-phê-sô 1:1-23
Pastor Michael Faber
C:6/7/2015; P: 6/8/2015; 544 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 0:34:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:12-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 597 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 17:9:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 546 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 16:37:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 537 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 20:7:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Pastor Michael Faber
C:5/3/2015; 550 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 17:58:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:3-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/26/2015; P: 4/27/2015; 743 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 22:31:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:15-23
Pastor Michael Faber
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 444 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 7:47:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Đoàn Dũng
C:4/5/2015; P: 4/8/2015; 1220 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 0:33:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 11:25-36
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 674 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 9:24:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 11:1-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/22/2015; 683 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 3:15:54
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  21 / 39  Tiếp  Cuối

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.