VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Ê-phê-sô 1:1-23
Pastor Michael Faber
C:6/7/2015; P: 6/8/2015; 423 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 7:5:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:12-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 528 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/1/2020 15:40:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 462 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 0:38:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 466 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/3/2020 14:49:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Pastor Michael Faber
C:5/3/2015; 415 xem 5 lưu
Xem lần cuối 56.58 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:3-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/26/2015; P: 4/27/2015; 678 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/3/2020 21:16:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:15-23
Pastor Michael Faber
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 354 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/21/2020 20:10:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Đoàn Dũng
C:4/5/2015; P: 4/8/2015; 1038 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 1:22:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 11:25-36
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 572 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 6:38:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 11:1-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/22/2015; 581 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 9:7:2
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  21 / 39  Tiếp  Cuối

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.