VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-xơ-tê 1
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/21/2016; 551 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 6:58:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:12-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 537 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 5:36:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê-vi Ký 25:8-55
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/7/2016; 607 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/7/2021 5:57:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:1-8; Thi-thiên 91:15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/31/2016; 775 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 22:20:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/24/2016; 463 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 1:37:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:28-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/17/2016; 551 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 1:37:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:17-22
Mục Sư Hồ Xuân Phước
C:1/10/2016; 832 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/15/2021 11:57:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-23
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 606 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/9/2021 1:36:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2015; P: 12/25/2015; 554 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/9/2021 19:46:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25; Ê-sai 9:5-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/20/2015; 572 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 13:38:52
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  23 / 37  Tiếp  Cuối

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.