VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Giăng 3:9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/27/2019; P: 11/21/2019; 176 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 22:46:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 14:34-35
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/20/2019; P: 10/24/2019; 282 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 17:28:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:27
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/13/2019; P: 10/20/2019; 129 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 17:40:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/29/2019; P: 10/8/2019; 222 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 17:40:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/22/2019; P: 9/28/2019; 313 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 5:44:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:19-31
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/15/2019; P: 9/23/2019; 111 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 6:14:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-18
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/1/2019; P: 9/5/2019; 221 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 5:17:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127:3; Thi-thiên 139:16; Mác 10:14; Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/25/2019; P: 8/31/2019; 193 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 5:15:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/18/2019; P: 8/25/2019; 212 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 20:31:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/4/2019; P: 8/8/2019; 178 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 22:54:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.