VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Công-vụ các Sứ-đồ 2:17–21
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/7/2019; 154 xem 3 lưu
Xem lần cuối 42.13 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 1:7-9; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 267 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 15:37:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:1-12
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/20/2018; P: 6/1/2018; 211 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 14:37:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:20-30​​​​​
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/20/2018; P: 5/25/2018; 385 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/14/2019 0:5:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13; Lê-vi Ký 23:15-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/20/2018; 239 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/17/2019 10:27:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/20/2018; 305 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/14/2019 9:51:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/25/2017; P: 6/29/2017; 991 xem 13 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 13:56:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-41
Mục Sư Nguyễn Minh
C:6/11/2017; P: 6/16/2017; 356 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/17/2019 14:20:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/4/2017; P: 6/12/2017; 926 xem 24 lưu
Xem lần cuối 6/18/2019 1:7:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 16:17-20; 1 Cô-rinh-tô 12:8-11; 1 Cô-rinh-tô 12:28-30
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 675 xem 15 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 15:39:30
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.