VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Mác 14:22-33
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 960 xem 25 lưu
Xem lần cuối 8/3/2021 19:4:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/20/2017; P: 8/25/2017; 869 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 19:43:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 1; Sáng-thế Ký 2:8-9
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/13/2017; P: 8/15/2017; 992 xem 23 lưu
Xem lần cuối 7/23/2021 16:34:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/23/2017; P: 7/29/2017; 857 xem 21 lưu
Xem lần cuối 8/1/2021 23:2:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 29:18; Sáng-thế Ký 13:14-17
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/16/2017; P: 7/19/2017; 1142 xem 28 lưu
Xem lần cuối 8/1/2021 21:30:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:9; Dân-số Ký 13:16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/18/2017; P: 6/19/2017; 811 xem 30 lưu
Xem lần cuối 8/3/2021 22:39:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/11/2017; P: 6/12/2017; 598 xem 24 lưu
Xem lần cuối 7/20/2021 14:29:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 729 xem 23 lưu
Xem lần cuối 7/29/2021 0:5:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 729 xem 18 lưu
Xem lần cuối 8/1/2021 21:32:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/23/2017; P: 4/25/2017; 769 xem 16 lưu
Xem lần cuối 8/3/2021 0:44:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 78  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.