VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

1 Giăng 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 543 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 12:23:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:5-6
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 606 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 9:55:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:35-42
Mục Sư Nguyễn Xuân Đức
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 913 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 13:26:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/29/2017; P: 1/30/2017; 526 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 17:43:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 60:1
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/29/2017; P: 1/30/2017; 316 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/12/2020 3:12:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/29/2017; 679 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 20:58:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/29/2017; 497 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 21:58:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/29/2017; 666 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 3:34:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-50
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/22/2017; P: 1/25/2017; 709 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 14:51:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 112:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/22/2017; P: 1/24/2017; 1979 xem 26 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 22:32:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 41  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.