VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Giăng 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 523 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/16/2020 8:43:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:5-6
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 579 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/11/2020 21:25:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:35-42
Mục Sư Nguyễn Xuân Đức
C:1/29/2017; P: 1/31/2017; 866 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 1:39:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/29/2017; P: 1/30/2017; 498 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 19:54:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 60:1
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/29/2017; P: 1/30/2017; 297 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 4:57:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/29/2017; 655 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 9:44:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/29/2017; 478 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/9/2020 16:21:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/29/2017; 643 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 8:9:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-50
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/22/2017; P: 1/25/2017; 686 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/12/2020 23:55:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 112:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/22/2017; P: 1/24/2017; 1953 xem 26 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 7:52:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 41  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.