VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

2 Sử-ký 24:2; 2 Các Vua 12:1-2; Ga-la-ti 5:6
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/1/2019; 82 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/27/2020 12:48:2
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11; Ga-la-ti 5:19-23; Gia-cơ 4:6; 2 Phi-e-rơ 1:5-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/13/2019; 168 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/5/2020 12:36:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:3; Mác 4:26; Ga-la-ti 5:22
Witness Lee
C:10/22/2015; P: 10/24/2015; 234 xem
Xem lần cuối 6/23/2020 18:27:29
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 8:29a; Ga-la-ti 5:22b-23a
Rick Warren
C:10/27/2016; 218 xem
Xem lần cuối 6/23/2020 21:39:1
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:1
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/8/2019; 117 xem
Xem lần cuối 6/19/2020 22:35:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:13
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 9/13/2015; 290 xem
Xem lần cuối 6/20/2020 11:13:1
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:15-16; 1 Cô-rinh-tô 12:7; Ma-thi-ơ 6:21
Bill Bright
C:9/11/2015; 301 xem
Xem lần cuối 6/23/2020 21:14:45
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:16-17; Cô-lô-se 3:5; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 6/22/2020; 376 xem
Xem lần cuối 7/4/2020 9:5:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:17
Billy Graham
C:1/19/2017; 286 xem
Xem lần cuối 6/23/2020 17:37:43
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:22
Charles Stanley
C:7/11/2015; 439 xem
Xem lần cuối 6/23/2020 17:41:50
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm