VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Sử-ký 24:2; 2 Các Vua 12:1-2; Ga-la-ti 5:6
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/1/2019; 108 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 19:20:52
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 21:13; Giê-rê-mi 13:23; Giăng 19:19; Ga-la-ti 5:26; Hê-bơ-rơ 6:19
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/17/2020; 52 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 3:12:21
Đọc  Chia sẻ
Lê-vi Ký 19:18; Ga-la-ti 5:14-15,19-21; Tít 3:10-11
Lisa Bevere
C:11/12/2020; 65 xem
Xem lần cuối 1/17/2021 17:10:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11; Ga-la-ti 5:19-23; Gia-cơ 4:6; 2 Phi-e-rơ 1:5-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/13/2019; 239 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 15:20:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:3; Mác 4:26; Ga-la-ti 5:22
Witness Lee
C:10/22/2015; P: 1/12/2021; 302 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 0:9:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 8:29a; Ga-la-ti 5:22b-23a
Rick Warren
C:10/27/2016; 241 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 2:37:12
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:1
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/8/2019; 181 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 15:20:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:13
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 9/13/2015; 313 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 2:17:40
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:15-16; 1 Cô-rinh-tô 12:7; Ma-thi-ơ 6:21
Bill Bright
C:9/11/2015; 323 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 2:30:50
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:16-17; Cô-lô-se 3:5; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 6/22/2020; 444 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 18:33:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm