VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

1 Các Vua 14:21-31
VPNS
C:9/23/2014; 982 xem 1 lưu
Xem lần cuối 54.59 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 119:49-80
VPNS
C:5/28/2005; 496 xem
Xem lần cuối 54.67 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 3:16; Giăng 3:36; Giăng 4:24; Giăng 14:15-21
VPNS
C:3/7/2011; 1095 xem 4 lưu
Xem lần cuối 54.87 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Nê-hê-mi 1:1-4
VPNS
C:10/6/2016; 754 xem 1 lưu
Xem lần cuối 56.89 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 6:10-11
VPNS
C:5/4/1993; 468 xem
Xem lần cuối 57.09 phút
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 13:5-13
VPNS
C:10/17/2004; 716 xem 2 lưu
Xem lần cuối 58.12 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 7:53-8:11
VPNS
C:6/23/2002; 437 xem 2 lưu
Xem lần cuối 58.14 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 36:1-3
VPNS
C:2/12/1991; 537 xem
Xem lần cuối 58.20 phút
Đọc  Chia sẻ
Dân-số Ký 6:22-7:11
VPNS
C:9/28/2010; 746 xem
Xem lần cuối 59.94 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 10:1-14
VPNS
C:3/23/2010; 690 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/23/2019 1:54:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 161  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app