VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Phi-líp 2:14-16
VPNS
C:8/30/1996; 727 xem
Xem lần cuối 46.31 phút
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:7/16/2004; 957 xem
Xem lần cuối 46.42 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
VPNS
C:1/26/1999; 981 xem 1 lưu
Xem lần cuối 46.79 phút
Đọc  Chia sẻ
Giăng 19:17-22
VPNS
C:9/16/2019; P: 9/15/2019; 515 xem 6 lưu
Xem lần cuối 46.91 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 2:1-12
VPNS
C:11/3/2010; 1369 xem 1 lưu
Xem lần cuối 47.12 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 19:16-30
VPNS
C:4/10/2009; 985 xem 2 lưu
Xem lần cuối 47.62 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5
Nguyễn Sinh
C:3/23/2000; 1789 xem 2 lưu
Xem lần cuối 48.02 phút
Đọc  Chia sẻ
Giăng 15:1-11
VPNS
C:8/21/1997; 1060 xem
Xem lần cuối 49.17 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:6
VPNS
C:8/24/2018; 568 xem 3 lưu
Xem lần cuối 51.29 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 11:1-5
VPNS
C:2/14/2021; P: 2/13/2021; 335 xem 1 lưu
Xem lần cuối 51.31 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 201  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app