VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

1 Sa-mu-ên 11:1-15
VPNS
C:8/17/2012; 652 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 20:8:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Giăng 3:4; 1 Giăng 5:17; Gia-cơ 4:17; Rô-ma 14:23; Giăng 16:9; Châm-ngôn 24:9; Châm-ngôn 21:4
VPNS
C:7/15/1993; 1236 xem
Xem lần cuối 3/23/2019 20:5:44
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 9:1-6a
VPNS
C:10/20/2005; 558 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 20:3:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Khải-huyền 4:6-11
VPNS
C:6/26/1998; 454 xem
Xem lần cuối 3/23/2019 20:1:2
Đọc  Chia sẻ
Nguyễn Sinh
C:3/23/2000; 769 xem
Xem lần cuối 3/23/2019 20:0:27
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 28:20
VPNS
C:12/8/2017; 570 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 19:59:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Nguyễn Sinh
C:3/23/2000; 968 xem
Xem lần cuối 3/23/2019 19:59:48
Đọc  Chia sẻ
Mác 11:1-10
VPNS
C:11/14/1992; 530 xem
Xem lần cuối 3/23/2019 19:55:36
Đọc  Chia sẻ
Giăng 14:27
VPNS
C:2/20/2018; 647 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 19:55:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-3
VPNS
C:5/26/1996; 556 xem
Xem lần cuối 3/23/2019 19:54:4
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 164  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app